Medarbejdere

Hos Forsikringsmæglerne DFM møder du altid engagerede og kompetente medarbejdere. Vi prioriteterer høj faglighed hos vores medarbejdere og styrker løbende det faglige niveau via blandt andet efteruddannelse og kurser.

Vi samarbejder med Forsikringsakademiet ang. efteruddannelse, kurser m.m.

Firmaet og dennes ansatte er i henhold til mæglerlovgivningen underlagt krav om professionel ansvarsforsikring, medlemskab af brancheforening samt overholdelse af etiske regler for forsikringsmæglere.

Telefon:                                                73 40 41 42

Email:

Tekniske spørgsmål service@danskforsikring.dk  
Skader skade@danskforsikring.dk  
Økonomi bogholderi@danskforsikring.dk  


Åbningstider:

Man- til torsdag                               9.00 - 15.00
Fredag                                                   9.00 - 14.00

Hovedkontoret:                              Nygade 15 . 6300 Gråsten